Charlotte Perkins Gilman:
Den gula tapeten

Översättning och förord: Helena Fernandez och Nils Tengdahl

OBS! Nyöversättning!

Den gula tapeten av Charlotte Perkins Gilman (1860 – 1935) väcker frågor om makt och maktlöshet, om familj och könsroller, om över- och underordning, om normalitet och avvikelse, om galenskap och frihet.
Det är en suggestiv skildring av att glida in i en psykos, och det är svårt att värja sig mot känslan av växande katastrof och hotande undergång. Efter hand växer emellertid något annat fram, något mer än en skakande sjukdomsbeskrivning.

Inbunden. 68 sidor. 170 mm x 130 mm.
ISBN: 978-91-8775-506-4

Pris inklusive moms och frakt: 180 kr (inom Sverige)